Menu Zamknij

REGULAMIN

Informujemy,że na łowisku Dobro Klasztorne są dostępne stanowiska od numeru 8-36, wyłączając stanowisko 22.

 

Regulamin:

 

  • Osobami uprawnionymi do kontrolowania wędkujących są: osoby posiadające legitymację Gospodarstwa Rybackiego Bogucin oraz Straż Rybacka.
  • Jedna osoba ma możliwość wynajęcia/zarezerwowania jednego stanowiska. Obowiązek łowienia na zarezerwowanym wcześniej stanowisku. Kiedy zwalniamy stanowisko – bezwzględnie należy poinformować o tym fakcie Gospodarza Łowiska.
  • Zezwala się łowić na dwie wędki z brzegu metodą gruntową . Łowienie metodą spławikową zabronione.
  • Każdy przyjeżdżający na Łowisko zobowiązany jest do pobrania maty u gospodarza łowiska, maty znajdują się przy stanowisku 17 lub 28. 
  • Na łowisku używać można tylko maty i worki KLUBOWE
  • Każdego złowionego karpia,amura,suma, i jesiotra należy wypuścić do łowiska. Zabrania się przetrzymywania złowionych ryb w jakichkolwiek workach karpiowych!!
  • Wędkujący zobowiązany jest do łowienia na wprost swojego stanowiska maksymalnie do połowy zbiornika (Nie przekraczając linii markerów stanowiących granicę). Jest to jeden z najważniejszych zapisów regulaminu. 
  • Używanie wszelkich środków pływających za wyjątkiem modeli zdalnie sterowanych zabronione.
  • Zabrania się łowić w miejscach oznaczonych jako tarliska i wyłączonych z odłowów wędkarskich.
  • Zabrania się samodzielnego budowania stanowisk wędkarskich.
  • Łowiącego obowiązuje zakaz palenia ognisk oraz zakaz kąpieli.
  • Wędkarz musi posiadać środek odkażający do ryb.
  • Każdy wędkujący po pobycie zobowiązany jest pozostawić stanowisko w czystości !!!
  • Zalecamy stosowanie haków bez zadziorowych.
  • Zabrania się używania plecionki jako linki głównej.
  • Minimalna dozwolona grubość żyłki – 0,30mm
  • Sesja zdjęciowa powinna trwać jak najkrócej, zakaz robienia zdjęć z rybą na stojąco. Dodatkowo w okresie „letnim” ( czerwiec – sierpień) zalecamy robienia zdjęć z rybami w wodzie !!!
  • Cisza nocna 22:00-06:00.
  • Łamanie w/w regulaminu wiązać się będzie z odebraniem zezwolenia, oraz nakazem opuszczenia Łowiska.
  • Zezwolenie nie podlega zwrotowi lub wymianie .
  • Osoba wędkująca zobowiązana jest posiadać dokument: Karta wędkarska.
  • Szanowni Państwo Mając na uwadze napływające do tut. Zarządu w ostatnim czasie sygnały dot. Niszczenia brzegów rzek i jezior, nieuprawnionego wycinania roślinności przybrzeżnej, tworzenia nielegalnych stanowisk wędkarskich czy budowy nielegalizowanych pomostów jak również organizacji zawodów wędkarskich i innych imprez odbywających się w obrębie wód płynących bez powiadamiania właściciela wód a dodatkowo mając na uwadze troskę o jakość wód i stan ichtiofauny, które ulegają degradacji m.in. w wyniku STOSOWANIA NADMIERNYCH ILOŚCI ZANĘT WĘDKARSKICH oraz niszczenia roślinności strefy buforowych, przedstawiamy następujące informacje: Pkt. 3 Wpływ zanęt wędkarskich na proces eutrofizacji wód był wielokrotnie przedmiotem badań naukowców. Wszystkie wnioski skłaniają się w kierunku jednego stwierdzenia, że analiza bilansu biogenów wprowadzanych do środowiska wodnego przez wędkarzy w zanętach, jak i odławiania ryb stanowiących zasób azotu i fosforu jest niekorzystna, co wpływa na pogorszenie jakości i wzrost żyzności wód. Z uwagi na powyższe, jako właściciel wody wprowadzają ograniczenie w stosowaniu zanęt spożywczych podczas połowu ryb w wodach obwodów rybackich do ilości 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 wrześnie CAŁKOWITY ZAKAZ STOSOWANIA ZANĘT ( z wyjątkiem zgłoszonych zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, za co odpowiadać będzie ORGANIZATOR zawodów, przekroczenie ilości będzie skutkowało m. in brakiem zgody na kolejne zawody ) Jako zanęty spożywcze można uznać wszelkie produkty służące wabieniu ryb i utrzymaniu ich w łowisku, m. in. Mieszanki sypkie, ziarna zbóż i wszelkie produkty zbożowe – kukurydza, groch, kasze, kulki proteinowe, pellet itp…Proszę o niezwłoczne poinformowanie wędkarzy o powyższych ograniczeniach. Stosowanie zanęt w takich ilościach jak ma to miejsce obecnie powodować będzie systematyczne nadmierne obciążenie środowiska wodnego związkami fosforu i azotu, co znacznie przyspieszy proces eutrofizacji tych wód, zwiększając ryzyko wystąpienia zakwitów glonów w konsekwencji prowadząc do coraz częstszych przyduch, a w efekcie do masowego śnięcia ryb przy występujących w ostatnich latach falach upalnych dni.  Beata Maszewska – II Wicewojewoda Wielkopolski Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wody Polskie RZGW Poznań
POWYŻSZE MA NA CELU OCHRONĘ ŁOWIONYCH RYB NA ŁOWISKU